Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

I just scored 298 points …

I just scored 298 points in Fruit Ninja’s Arcade Mode, with help from 2 Score x2 Bananas! Fruit Ninja Advertisements

Trích dẫn | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?